دکتر شیخی در برنامه تلویزیونی صبح و زندگی ( قسمت 3)

برنامه صبح و زندگی شبکه قزوین و دعوت از دکتر علیرضا شیخی و صحبت در مورد مشکلات مغز و اعصاب و ستون و فقرات.

دیدگاه شما

فیلدهای ضروری با علامت

    دکتر علیرضا شیخی
    شماره تماس