سوالات متداول

تمامی سوالات که در طی 8 سال تجربه جمع آوری شده.

بیماری پاره گی دیسک کمر مانند سایر بیماری ها در بدن انسان اگر در ابتدا درمان شود مثلما به راحتی و با اقدامات ابتدایی قابل درمان خواهد بود ولیکن اگر  مضمن شود کار به درمان های پیچیده تر مانند جراحی های پیچیده خواهد کشید.

دکتر علیرضا شیخی
شماره تماس