طول عمر بیماران تومور مغزیبیماری های مغزی

طول عمر بیماران تومور مغزی

تومور مغزی(ضایعه مغزی):

در ابتدای امر برای شناخت تومور مغزی ما باید اول سیستم مغز را آنالیز کرده و به عملکرد این ناحیه از بدن که مهمترین اندام بدن نیز میباشد پی ببریم، که در این مقاله میخواهیم اول آناتومی مغز را توضیح داده و بعد به بررسی انواع تومورهای مغزی و یا ضایعات مغزی برسیم .

طول عمر بیماران تومور مغزی

آناتومی مغز:

مغز وظیفه تنظیم عملکردهای بدن را دارد ، از ناخودآگاه (کنترل فشار خون ، ضربان قلب و ضربان تنفسی) گرفته تا اقدامات آگاهانه مانند راه رفتن و صحبت کردن. فرآیندهای فکری اندیشه را اضافه کنید و مغز بخشی شلوغ از بدن انسان است.
مغز بخش های زیادی دارد. مغز از دو نیمکره تشکیل شده است که مسئولیت حرکت ، احساس ، فکر ، قضاوت ، حل مسئله و احساسات را بر عهده دارند. ساقه مغز در زیر مغز قرار دارد و آن را به نخاع وصل می کند. ساقه مغز ساختارهایی را به عهده دارد که وظیفه تنظیم ناخودآگاه بدن مانند بیداری ، عملکرد قلب و ریه ، گرسنگی ، کنترل دما و بلع را دارند. مخچه در زیر و پشت مغز قرار دارد و مسئولیت وضعیت استقرار ، تعادل و هماهنگی را بر عهده دارد.
در حالی که ساقه مغز در حفظ عملکرد بدن از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، مغز اجازه حرکت بدن را می دهد و از همه مهمتر ، مسئولیت تمام مواردی است که باعث می شود انسان خاص باشد ، مانند تفکر و احساسات. در هر نیمکره چهار لوب وجود دارد: فرونتال ، پاریتال ، تمپورال و مفاصل.

لوب فرونتال ناحیه ای است که مسئولیت شخصیت و حرکت را بر عهده دارد. بخش قبل از فرونتال شاید تکامل یافته ترین قسمت از مغز است و به طور خاص اجازه قضاوت ، برنامه ریزی و سازماندهی ، حل مسئله و تفکر انتقادی را می دهد. این منطقه است که به ما توانایی احساس احساس و همدلی را می دهد. سرانجام ، اینجاست که کنترل تکانه در آنجا مستقر است.

لوبهای جفتی جایی هستند که احساس پردازش و تفسیر می شوند. گذشته از لمس ، فشار و درد ، مفهوم شناخت مکانی نیز وجود دارد ، جایی که مغز تشخیص می دهد که بدن در کجای بدن با منطقه اطراف آن ارتباط دارد.
لوب های موقتی جایی هستند که عملکرد حافظه ، گفتار و شنوایی در آن قرار دارد.
لوب های اکسیپیتال در جایی قرار دارند که دید در آن قرار دارد.

سلولهای مغزی تقریباً به طور انحصاری برای نیازهای انرژی از گلوکز استفاده می کنند و برخلاف سایر ارگان های بدن ، مغز نمی تواند گلوکز را برای استفاده های بعدی ذخیره کند. اگر سطح قند خون کاهش یابد ، عملکرد مغز می تواند فوراً به خطر بیفتد.

مغز از طریق چهار شریان اصلی ، کاروتیدهای راست و چپ و شریان های مهره ای راست و چپ خون رسانی می کند. آنها در پایه مغز در دایره ویلیس به هم می پیوندند. رگهای خونی کوچکتر از آن جدا می شوند تا اکسیژن و خون غنی از گلوکز را در تمام مناطق مغز فراهم کنند.

آناتومی مغز

آناتومی سلول مغزی:

مغز از میلیاردها سلول تشکیل شده است که از مواد شیمیایی و برق برای برقراری ارتباط بین خود و بقیه بدن استفاده می کنند. دو نوع عمده سلول ، سلولهای عصبی و گلیال وجود دارد. زیرگروههای این سلولها وجود دارد.

-نورون ها

نورونها سلولهایی هستند که اطلاعات را در مغز پردازش و انتقال می دهند. هر سلول دارای دو کانکتور ، آکسون و دندریت است. آکسون یک نورون در محل اتصال یا سیناپس با دندریت دیگری ارتباط دارد. مواد شیمیایی ویژه ای به نام انتقال دهنده های عصبی به انتقال نیروی الکتریکی در سیناپس کمک می کنند تا یک نورون بتواند دیگری را تحریک کند.

-سلولهای گلیال:

سلولهای گلیال بین نورونها واقع شده و به حمایت از فعالیت آنها کمک می کنند.
سلولهای میکروگلیا بخشی از سیستم ایمنی بدن در بافت مغز هستند که به پاکسازی سلولهای مرده و سایر بقایای بدن کمک می کنند.

-آستروسیت ها:

آستروسیت ها به پاکسازی مواد شیمیایی انتقال دهنده عصبی کمک می کنند تا سیناپس آماده واکنش به سیگنال بعدی باشد که ممکن است برسد.

-الیگودندروسیتها:

الیگودندروسیتها غلاف میلین را پوشانده و آنرا عایق ساخته و از عایق سازی آکسون ساخته شده و آن را حفظ می کنند.
سلولهای اپیدیمال CSF (مایع مغزی نخاعی) تولید می کنند که در بطن های مغز و در فضای زیرواحوی است که مغز و نخاع را احاطه کرده است. علاوه بر اینکه به مغز اجازه می دهد تا در جمجمه شناور شود ، CSF به عنوان کوسن در برابر ضربه عمل می کند و همچنین به شستشو برخی از محافظت شده از مواد زاید متابولیکی که با عملکرد مغز تولید می شوند کمک می کند.

تومور مغزی چیست؟

تومور مغزی یک رشد غیر طبیعی بافت در مغز یا ستون فقرات مرکزی است که می تواند عملکرد مناسب مغز را مختل کند. پزشکان به یک تومور که بر اساس منشاء سلولهای تومور و اینکه آیا آنها سرطانی (بدخیم) هستند یا نه (خوش خیم) مراجعه می کنند.

در واقع می توان گفت که طول عمر بیماران تومور مغزی به دو دسته خوش خیم و بدخیم تقسیم شده و حتی این مدت زمان نیز وابسته شرایط و نوع تومور در بیمار تعیین میشود و با تشخیص همین موارد می توان طول عمر بیماران مغزی را تشخیص داد. قابل ذکر است تومور مغزی یک بیماری بسیار سنگین و خطرناک بوده که در زمان خیلی کوتاه میتواند باعث مرگ بیمار شود.

تومور مغزی

تومور مغزی خوش خیم:

حداقل تهاجمی ترین نوع تومور مغز اغلب به عنوان تومور خوش خیم مغز خوانده می شود. آنها از سلول هایی در مغز یا اطراف مغز سرچشمه می گیرند ، حاوی سلول های سرطانی نیستند ، به آرامی رشد می کنند و به طور معمول دارای مرزهای واضحی هستند که به بافت های دیگر سرایت نمی کنند.

تومور مغزی بدخیم:

تومورهای بدخیم مغز حاوی سلولهای سرطانی بوده و غالباً مرزهای مشخصی ندارند. آنها به دلیل رشد سریع و تهاجم به بافت مغز به عنوان تهدیدكننده زندگی در نظر گرفته می شوند.

تومور مغزی اولیه:

تومورهایی که در سلولهای مغز شروع می شوند ، تومورهای اصلی مغز نامیده می شوند. تومورهای اولیه مغز ممکن است در قسمتهای دیگر مغز یا ستون فقرات گسترش یابد ، اما بندرت به اندامهای دیگر.

تومور مغزی متاستاتیک:

تومورهای متاستاتیک یا ثانویه مغز در قسمت دیگری از بدن شروع شده و سپس به مغز گسترش می یابد. این تومورها بیشتر از تومورهای اولیه مغز متداول هستند و با مکانی که در آن شروع می شود نامگذاری شده اند.
بیش از 120 نوع تومور مغز و سیستم عصبی مرکزی وجود دارد. تومورهای مغزی و نخاعی برای همه متفاوت است. آنها در مناطق مختلف تشکیل می شوند ، از انواع مختلف سلول تشکیل می شوند و گزینه های درمانی متفاوتی دارند.

تعریف ساختار مغز:

مغز مهمترین اندام بدن است که از سلولهای عصبی و بافتهای حمایتی مانند سلولهای گلیال و مننژها تشکیل شده است - سه بخش عمده وجود دارد - آنها فعالیت شما مانند تنفس (ساقه مغز) ، فعالیت مانند حرکت دادن عضلات برای پیاده روی (مخچه) و حواس شما مانند بینایی را کنترل می کنند. و حافظه ، احساسات ، تفکر و شخصیت ما (مخچه) را در بر میگیرد.
تومورهای اصلی مغز می توانند بدخیم باشند (حاوی سلولهای سرطانی) یا خوش خیم (حاوی سلولهای سرطانی نیستند). تومور اولیه مغزی توموری است که در بافت مغز شروع می شود. اگر تومور سرطانی در جای دیگری از بدن شروع شود ، می تواند سلولهای سرطانی را گسترش دهد ، که در مغز رشد می کنند. به این نوع تومورها تومورهای مغزی ثانویه یا متاستاتیک گفته می شود.
تومورهای مغزی در هر سنی ممکن است رخ دهد.
محققان و پزشکان علت دقیق تومورهای مغزی را نمی دانند.
عوامل خطر شامل قرار گرفتن در معرض اشعه یونیزان و سابقه خانوادگی تومورهای مغزی است.

علائم تومورهای مغزی:

علت تومور مغزی به اندازه ، نوع و محل آنها بستگی دارد. علائم شایع ترین علائم آن شامل سردرد است. که بهمراه بی حسی یا سوزن شدن در بازوها یا پاها رخ میدهد. دیگر علائم شامل: تشنج-مشکلات حافظه-تغییر خلق خو - شخصیت تعادل و مشکلات پیاده روی- تهوع و استفراغ یا تغییر در گفتار ، بینایی یا شنوایی میباشد.
گروه پزشکان تومورهای مغزی را طبق درجه بندی (درجه I ، درجه II ، درجه III ، یا درجه چهار - شدیدترین) طبقه بندی می کنند. درجه با توجه به نحوه نگاه سلولها در زیر میکروسکوپ تعیین می شود. هرچه عدد درجه بالاتر باشد ، سلولها غیر طبیعی ظاهر می شوند و رفتار تومور مغزی را معمولاً میتوان تحلیل کرد.

علائم تومور مغزی

شایع ترین انواع تومورهای اولیه مغز:

شایع ترین انواع تومورهای اولیه مغز در بزرگسالان عبارتند از: آستروسیتوم ، مننژیوم (توموری که از غشای اطراف مغز و نخاع ناشی می شود) و الیگودندروگلیوما.

شایع ترین نوع تومورهای اولیه مغز در کودکان:

شایع ترین نوع تومورهای اولیه مغز در کودکان عبارتند از: مدولوبلاستوما ، درجه 1 یا II آستروسیتوم ، (یا گلیوما) اپندیموما ، و گلیوما ساقه مغز.
مطالعات نشان داده است كه فاكتورهای خطر برای تومورهای مغزی شامل تشعشع یونیزه كننده از اشعه X با دوز بالا (به عنوان مثال ، پرتودرمانی كه دستگاه در سمت سر قرار دارد) و تاریخچه خانوادگی است.

راههای تشخیص تومور مغزی:

تشخیص تومور مغزی توسط یک معاینه مغز و اعصاب (توسط یک متخصص مغز و اعصاب) ، سی تی اسکن (اسکن توموگرافی رایانه ای) و / یا تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) و سایر آزمایشات مانند آنژیوگرام ، شیر آب نخاعی و بیوپسی انجام می شود. تشخیص نوع تومور مغزی به شما به پیش بینی درمان کمک می کند.
متخصصان مغز و اعصاب ، راههای درمان تومورهای مغزی را بر اساس نوع ، محل و اندازه تومور ، سلامتی و سن شما قرار می دهند. گزینه های درمانی ممکن است شامل جراحی ، پرتودرمانی یا شیمی درمانی (یا ترکیبی از درمان ها) باشد.
مراقبت های کمکی قبل ، حین و بعد از درمان برای به حداقل رساندن علائم و بهبود کیفیت زندگی مهم هستند.
واجد شرایط بودن برای آزمایش های بالینی برای معالجه تومور مغزی چیست؟
برخی از بیماران می توانند با تماس با آنها واجد شرایط آزمایشات بالینی باشند.

علائم هشدار دهنده ضایعه مغزی:

علائم ضایعه مغزی بستگی به این دارد که چه بخشی از مغز تحت تأثیر قرار می گیرد. در واقع تومور میتواند بخش های بزرگی از مغز را درگیر کرده و لی در بیمار این علائم نسبتاً کم رنگ دیده شود. از طرف دیگرنیز امکان دارد ضایعات بسیار ریز در قسمت حساس مغز باعث بروز بیماری شده و ممکن است فاجعه بار باشد.
علائم و نشانه های اولیه ضایعه مغزی اغلب غیر اختصاصی است و ممکن است شامل موارد زیر باشد:

-بدترین سردرد زندگی شما
-حالت تهوع
-تب (در صورت وجود عفونت)
-درد و سفتی گردن (اگر مننژها ملتهب باشند)
-بینایی ، مشکلات گفتاری و مشکل در ایجاد کلمات
-ضعف یا فلج به یک طرف بدن
-تشنج
-تغییر شخصیت ، از دست دادن تمرکز ، پرخاشگری و از دست دادن کنترل شخصی

 

 

 


دیدگاه شما

فیلدهای ضروری با علامت

    سوال خود را از ما بپرسید
    دکتر علیرضا شیخی
    شماره تماس